REGULAMIN

WARUNKI ZAKUPU

 

Zamówienia można składać 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Firma ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia.

Wszystkie podane na naszej stronie internetowej ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Na życzenie klienta wystawiamy fakturę VAT.

Do cen zamówienia doliczane są koszty transportu, transport nie obejmuje wniesienia mebli do domu.

Klient może wybrać z pośród kilku form dostarczenia zakupionego towaru : odbiór osobisty, dostawa transportem producenta, dostawa poprzez firmę kurierską.

Odbiór osobisty możliwy jest po uprzednim umówieniu. Meble sprawdzane są w obecności klienta, można je zobaczyć na     „ żywo „  i przekonać się że nie mają uszkodzeń. Wyrównanie płatności następuje przy odbiorze.

Dostawa transportem producenta wyceniana jest indywidualnie i zależna jest od innych transportów w tym samym kierunku, przez co jest to termin ruchomy w zależności od czasu skompletowania całego auta dostawczego. Wyrównanie płatności następuje przy odbiorze mebli.

Dostawa przez firmę kurierską wyceniana jest indywidualnie przez kuriera i jest wysyłana tylko na odpowiedzialność klienta. Wyrównanie płatności musi się odbyć przed odbiorem mebli. Paczkę należy sprawdzić w obecności kuriera i w razie uszkodzenia należy spisać protokół reklamacji.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany czasu dostawy z powodów od niego nie zależnych. Klient będzie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku wydłużenia czasu dostawy klient ma prawo do kasacji zamówienia.

Podany czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dni wolnych od pracy.

Każdy wysłany przez nas przedmiot jest nowy, sprawdzony przed wysłaniem i bardzo starannie spakowany.

 

ZWROTY

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku ( DZ. U. z 2000 r. Nr 2 poz. 271 ) klient może odstąpić od zawartej umowy zakupu w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru do klienta. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi, gdy zamówił produkt o właściwościach dostosowanych do jego indywidualnie określonych potrzeb.

Zwracane meble muszą być w nienaruszonym stanie, bez śladów użytkowania, każdy element musi być kompletny i w oryginalnym opakowaniu, a meble reklamowane czyste, bezpiecznie zapakowane. W przypadku nie spełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty. W obu wypadkach koszt dostawy mebli leży po stronie klienta.

W przypadku zwrotu towaru jego równowartość zostanie zwrócona na podany przez klienta numer konta. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi.

Sprzedawca nie ma obowiązku przyjąć towaru tylko, dlatego, że klient się rozmyśli. Zależy to od jego dobrej woli. Można się umówić ze sprzedawcą, że zwrot nastąpi w przeciągu kilku dni, należy jednak sprawdzić przed zakupem, jakie są warunki zwrotu, czy sprzedawca zwróci pieniądze, czy tylko wymieni towar na inny w tej samej cenie. W innym wypadku nie ma on obowiązku zwracać pieniędzy.

Podsumowując zwrotom podlegają tylko meble standardowe, do mebli standardowych należą :

-meble z katalogu,

-wybarwione na jasny bądź ciemny wosk,

-o standardowych okuciach,

-o niezmienionych wymiarach tj. takich jak w katalogu,

Za meble niestandardowe uważa się meble:

– z projektu klienta,

-z katalogu o zmienionych wymiarach bądź kolorze,

-zawierające okucia inne niż standardowe,

-w innym stylu niż standardowy zawarty w katalogu,

 

REKLAMACJA

 

Reklamację można składać z tytułu gwarancji lub z tytułu niezgodności towaru z umową ( Ustawa z dnia 27 lipiec 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

Na produkty standardowe reklamację można zgłosić w ciągu 2 lat trwania gwarancji od daty zakupu mebli, natomiast na produkty niestandardowe okres reklamacji wynosi rok, jak również gwarancja.

Należy pamiętać, że w przypadku stwierdzenia wady technicznej, tj. wada powstała w czasie produkcji bądź montażu, trzeba zgłosić reklamację najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od chwili, gdy towar wykazał swoją wadliwość. Przekroczenie tego terminu spowoduje utratę uprawnień, co oznacza, że sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności.

Gwarancja nie obejmuje wad naturalnych między innymi: zmiana koloru powodowana utlenieniem i nasłonecznieniem sosny, w przypadku mebli białych istnieje możliwość odbarwień powodowanych naturalną struktura drewna sosnowego, wad związanych ze złym przechowywaniem tj. zła temperatura, wilgotność bądź konserwacja, więcej w ogólnych warunkach gwarancji.

Obniżenie ceny towaru z powodu promocji lub wyprzedaży nie wyklucza możliwości reklamowania go. Inaczej będzie, gdy powodem obniżenia ceny jest wada towaru, o której wiedzieliśmy w chwili zakupu. W takim przypadku nie można zgłaszać do sprzedawcy tej wady, o której nas poinformował.

Niektóre meble mogą wyglądać trochę inaczej w rzeczywistości. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta ( kolor, proporcje) wpływają na to, że każde zdjęcie na innym monitorze będzie wyglądało inaczej, na różnice w barwie ma także wpływ oświetlenia podczas robienia zdjęć ( światło słoneczne, duże bądź małe zachmurzenie, światło elektryczne), co nie może być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Kolor ręcznie malowanych mebli ma prawo nieznacznie się różnić, nie ma dwóch identycznie pomalowanych mebli. Z uwagi na ograniczenia techniczne druku, kolory prezentowane w katalogu mogą różnić się od oryginalnych. Reklamacje składane z tego tytułu nie mogą być uznawane. Sęki są charakterystyczną cechą tego tworzywa naturalnego i nie są powodem do reklamacji. Naturalne „skazy” oraz sęki występujące w strukturze drewna celowo zachowane w procesie tworzenia mebli podkreślają ich autentyczność i naturalne piękno.

Reklamacje znajdujące się powyżej 100 km od zakładu producenta są realizowane po obustronnym ustaleniu, bądź w terminie najbliższego transportu w dana okolicę.

 

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI NA MEBLE FIRMY ROOD-DREW

 

 

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI

1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

2.Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych, wietrzonych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Temperatura powietrza w pomieszczeniach powinna mieścić się w granicach od +15 do 30°C. Nie należy stawiać mebli przy bezpośrednich źródłach ciepła.

 

3.Wymagane jest równe ustawienie (wypoziomowanie mebli).

 

4.Należy unikać kontaktu powierzchni z wysokimi temperaturami, wodą i rozpuszczalnikami. czynniki te mogą wpłynąć na uszkodzenie powłoki woskowanej objawiające się w postaci odbarwień i zmatowień.

 

5.Elementy typu: pęknięcia, sęki i nierówności są spowodowane ręcznym wykonaniem, naturalnym wyglądem oraz pracą drewna i nie są powodem reklamacji.

 

ZASADY KONSERWACJI MEBLI

1.Meble należy czyścić tylko środkami przeznaczonymi do pielęgnacji mebli woskowanych. podczas czyszczenia i konserwacji należy unikać mocnego tarcia oraz wykorzystania szorstkich i twardych materiałów mogących rysować powierzchnie.

 

2.Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powłok spowodowanych użyciem środków chemicznych. Dopuszcza się stosowanie środków czyszczących dostępnych w handlu. pod warunkiem ich wcześniejszego sprawdzenia na powłokach woskowanych w miejscach niewidocznych.

 

ZASADY GWARANCJI

Gwarant zapewnia kupującemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli, pod warunkiem prawidłowego ich ustawienia i użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. W razie wystąpienia w meblu wady Gwarant zobowiązuje się do stosownego świadczenia gwarancyjnego, według zasad określonych niniejszą kartą gwarancyjną.

 

1.Sprzedawca jest zobowiązany: Do wydania Kupującemu pełnowartościowego mebla w opakowaniu fabrycznym.

2.Termin gwarancji wynosi 12 miesiące od daty wydania mebli kupującemu potwierdzonej pieczęcią punktu sprzedaży Detalicznej i czytelnym podpisem Sprzedawcy lub dowodem zapłaty za towar .

2.1.Podstawą rozpatrzenia przez gwaranta zgłoszonej reklamacji jest posiadanie przez użytkownika dowodu zakupu. W przypadku jego braku reklamacja może nie być rozpatrywana.

2.2.Sprzedawca jest zobowiązany wydać przy zakupie dowód dostawy albo dowód zapłaty za towar .

3. Gwarancją producenta nie są objęte:

3.1.W meblach sprzedawanych z ekspozycji wady, uszkodzenia i braki ilościowe elementów oraz akcesoriów stwierdzone przy zakupie.

3.2.Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego przewozu i przenoszenia mebli, jak i również wynikłe ze sprzedaży w wyniku zdarzeń losowych i innych okoliczności niezależnych od producenta.

3.3.Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź niezgodnego z zasadami użytkowania, przechowywania i konserwacji mebli.

3.4.Uszkodzenia wynikłe z naprawy lub przeróbki mebli wykonanej na zlecenie Kupującego.

Zobacz również

2015 (c) azuko.pl

Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone. Powielanie treści bez zgody autora zabronione.<br>Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.