Zamówienia można składać 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Firma ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia.

Wszystkie podane na naszej stronie internetowej ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Na życzenie klienta wystawiamy fakturę VAT.

Aby zamówienie zostało przekazane na produkcję należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30 % całkowitej wartości mebli.

Do cen zamówienia doliczane są koszty transportu, transport nie obejmuje wniesienia mebli do domu.

Klient może wybrać z pośród kilku form dostarczenia zakupionego towaru : odbiór osobisty, dostawa transportem producenta, dostawa poprzez firmę kurierską.

Odbiór osobisty możliwy jest po uprzednim umówieniu. Meble sprawdzane są w obecności klienta, można je zobaczyć na     „ żywo „  i przekonać się że nie mają uszkodzeń. Wyrównanie płatności następuje przy odbiorze.

Dostawa transportem producenta wyceniana jest indywidualnie i zależna jest od innych transportów w tym samym kierunku, przez co jest to termin ruchomy w zależności od czasu skompletowania całego auta dostawczego. Wyrównanie płatności następuje przy odbiorze mebli.

Dostawa przez firmę kurierską wyceniana jest indywidualnie przez kuriera i jest wysyłana tylko na odpowiedzialność klienta. Wyrównanie płatności musi się odbyć przed odbiorem mebli. Paczkę należy sprawdzić w obecności kuriera i w razie uszkodzenia należy spisać protokół reklamacji.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany czasu dostawy z powodów od niego nie zależnych. Klient będzie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku wydłużenia czasu dostawy klient ma prawo do kasacji zamówienia.

Podany czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dni wolnych od pracy.

Każdy wysłany przez nas przedmiot jest nowy, sprawdzony przed wysłaniem i bardzo starannie spakowany.

Meble należy rozpakować z zabezpieczającej folii, drewno musi oddychać. Meble zostawione w folii przez dłuższy czas mogą popękać, reklamacja w takim przypadku nie będzie brana pod uwagę.

ZWROTY

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku ( DZ. U. z 2000 r. Nr 2 poz. 271 ) klient może odstąpić od zawartej umowy zakupu w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru do klienta. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi, gdy zamówił produkt o właściwościach dostosowanych do jego indywidualnie określonych potrzeb.

Zwracane meble muszą być w nienaruszonym stanie, bez śladów użytkowania, każdy element musi być kompletny i w oryginalnym opakowaniu, a meble reklamowane czyste, bezpiecznie zapakowane. W przypadku nie spełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty. W obu wypadkach koszt dostawy mebli leży po stronie klienta.

W przypadku zwrotu towaru jego równowartość zostanie zwrócona na podany przez klienta numer konta. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi.

Sprzedawca nie ma obowiązku przyjąć towaru tylko, dlatego, że klient się rozmyśli. Zależy to od jego dobrej woli. Można się umówić ze sprzedawcą, że zwrot nastąpi w przeciągu kilku dni, należy jednak sprawdzić przed zakupem, jakie są warunki zwrotu, czy sprzedawca zwróci pieniądze, czy tylko wymieni towar na inny w tej samej cenie. W innym wypadku nie ma on obowiązku zwracać pieniędzy.

Podsumowując zwrotom podlegają tylko meble standardowe, do mebli standardowych należą :

-meble z katalogu,

-wybarwione na jasny bądź ciemny wosk,

-o standardowych okuciach,

-o niezmienionych wymiarach tj. takich jak w katalogu,

Za meble niestandardowe uważa się meble:

– z projektu klienta,

-z katalogu o zmienionych wymiarach bądź kolorze,

-zawierające okucia inne niż standardowe,

-w innym stylu niż standardowy zawarty w katalogu,

REKLAMACJA

Reklamację można składać z tytułu gwarancji lub z tytułu niezgodności towaru z umową ( Ustawa z dnia 27 lipiec 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

Na produkty standardowe reklamację można zgłosić w ciągu 2 lat trwania gwarancji od daty zakupu mebli, natomiast na produkty niestandardowe okres reklamacji wynosi rok, jak również gwarancja.

Należy pamiętać, że w przypadku stwierdzenia wady technicznej, tj. wada powstała w czasie produkcji bądź montażu, trzeba zgłosić reklamację najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od chwili, gdy towar wykazał swoją wadliwość. Przekroczenie tego terminu spowoduje utratę uprawnień, co oznacza, że sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności.

Gwarancja nie obejmuje wad naturalnych między innymi: zmiana koloru powodowana utlenieniem i nasłonecznieniem sosny, w przypadku mebli białych istnieje możliwość odbarwień powodowanych naturalną struktura drewna sosnowego, wad związanych ze złym przechowywaniem tj. zła temperatura, wilgotność bądź konserwacja, więcej w ogólnych warunkach gwarancji.

Obniżenie ceny towaru z powodu promocji lub wyprzedaży nie wyklucza możliwości reklamowania go. Inaczej będzie, gdy powodem obniżenia ceny jest wada towaru, o której wiedzieliśmy w chwili zakupu. W takim przypadku nie można zgłaszać do sprzedawcy tej wady, o której nas poinformował.

Niektóre meble mogą wyglądać trochę inaczej w rzeczywistości. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta ( kolor, proporcje) wpływają na to, że każde zdjęcie na innym monitorze będzie wyglądało inaczej, na różnice w barwie ma także wpływ oświetlenia podczas robienia zdjęć ( światło słoneczne, duże bądź małe zachmurzenie, światło elektryczne), co nie może być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Kolor ręcznie malowanych mebli ma prawo nieznacznie się różnić, nie ma dwóch identycznie pomalowanych mebli. Z uwagi na ograniczenia techniczne druku, kolory prezentowane w katalogu mogą różnić się od oryginalnych. Reklamacje składane z tego tytułu nie mogą być uznawane. Sęki są charakterystyczną cechą tego tworzywa naturalnego i nie są powodem do reklamacji. Naturalne „skazy” oraz sęki występujące w strukturze drewna celowo zachowane w procesie tworzenia mebli podkreślają ich autentyczność i naturalne piękno.

Reklamacje znajdujące się powyżej 100 km od zakładu producenta są realizowane po obustronnym ustaleniu, bądź w terminie najbliższego transportu w dana okolicę.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI NA MEBLE FIRMY AZUKO ROOD-DREW

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI

1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

2.Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych, wietrzonych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Temperatura powietrza w pomieszczeniach powinna mieścić się w granicach od +15 do 30°C. Nie należy stawiać mebli przy bezpośrednich źródłach ciepła.

3.Wymagane jest równe ustawienie (wypoziomowanie mebli).

4.Należy unikać kontaktu powierzchni z wysokimi temperaturami, wodą i rozpuszczalnikami. czynniki te mogą wpłynąć na uszkodzenie powłoki woskowanej objawiające się w postaci odbarwień i zmatowień.

5.Elementy typu: pęknięcia, sęki i nierówności są spowodowane ręcznym wykonaniem, naturalnym wyglądem oraz pracą drewna i nie są powodem reklamacji.

ZASADY KONSERWACJI MEBLI

1.Meble należy czyścić tylko środkami przeznaczonymi do pielęgnacji mebli woskowanych. podczas czyszczenia i konserwacji należy unikać mocnego tarcia oraz wykorzystania szorstkich i twardych materiałów mogących rysować powierzchnie.

2.Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powłok spowodowanych użyciem środków chemicznych. Dopuszcza się stosowanie środków czyszczących dostępnych w handlu. pod warunkiem ich wcześniejszego sprawdzenia na powłokach woskowanych w miejscach niewidocznych.

ZASADY GWARANCJI

Gwarant zapewnia kupującemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli, pod warunkiem prawidłowego ich ustawienia i użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. W razie wystąpienia w meblu wady Gwarant zobowiązuje się do stosownego świadczenia gwarancyjnego, według zasad określonych niniejszą kartą gwarancyjną.

1.Sprzedawca jest zobowiązany: Do wydania Kupującemu pełnowartościowego mebla w opakowaniu fabrycznym.

2.Termin gwarancji wynosi 12 miesiące od daty wydania mebli kupującemu potwierdzonej pieczęcią punktu sprzedaży Detalicznej i czytelnym podpisem Sprzedawcy lub dowodem zapłaty za towar .

2.1.Podstawą rozpatrzenia przez gwaranta zgłoszonej reklamacji jest posiadanie przez użytkownika dowodu zakupu. W przypadku jego braku reklamacja może nie być rozpatrywana.

2.2.Sprzedawca jest zobowiązany wydać przy zakupie dowód dostawy albo dowód zapłaty za towar .

3. Gwarancją producenta nie są objęte:

3.1.W meblach sprzedawanych z ekspozycji wady, uszkodzenia i braki ilościowe elementów oraz akcesoriów stwierdzone przy zakupie.

3.2.Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego przewozu i przenoszenia mebli, jak i również wynikłe ze sprzedaży w wyniku zdarzeń losowych i innych okoliczności niezależnych od producenta.

3.3.Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź niezgodnego z zasadami użytkowania, przechowywania i konserwacji mebli.

3.4.Uszkodzenia wynikłe z naprawy lub przeróbki mebli wykonanej na zlecenie Kupującego.

Regulamin sklepu internetowego „www.azuko.pl”

 • 1 Podstawowe definicje
 • 2 Postanowienia ogólne
 • 3 Warunki świadczenia usług
 • 4 Umowa sprzedaży
 • 5 Realizacja zamówienia
 • 6 Dostawa
 • 7 Metody płatności
 • 8 Rękojmia
 • 9 Odstąpienie
 • 10 Postępowanie reklamacyjne
 • 11 Odpowiedzialność
 • 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 • 13 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 • 14 Ogólne warunki gwarancji oraz zasady użytkowania mebli
 • 15 Postanowienia końcowe

Wstęp

Regulamin sklepu „www.azuko.pl” dostępny pod adresem https://www.azuko.pl. Poczta elektroniczna biuro@azuko.pl. Szanowny Kliencie niniejszy Regulamin reguluje sposób zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem wyżej wymienionego Sklepu internetowego, zasady realizacji tych umów w tym dostawy, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy wynikające z obowiązującego prawa oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego. Regulamin składa się z czterech głównych części:

 1. a) w § od 1 do 3 – znajdują się ogólne uregulowania niniejszego Regulaminu;
 2. b) w § do 4 do 7 – został opisany proces nabycia Towaru od Sklepu internetowego;
 3. c) w § od 8 do 12 – zawarto regulacje związane ze stwierdzeniem wadliwości Towarów jak i prawo odstąpienia od umowy;
 4. d) w § od 13 do 15 – zawarto wszystkie pozostałe uregulowania.
 • 1 Podstawowe definicje

Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.azuko.pl

Sprzedawca: Rood-Drew Grzegorz Polak Białka 650 34-220 Maków Podhalański,  NIP: 5521626851, REGON: 120472861.

Adres Sprzedawcy – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Sprzedawcy rozumie się przez to następujące dane:

 1. a) siedzibę: BIAŁKA 650 , 34-220 MAKÓW PODHALAŃSKI,   b)   adres mailowy:  BIURO@AZUKO.PL.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

Konsument – art. 221 KC: osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą Sklepu internetowego a Konsumentem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę (Sprzedawcę) na rzecz Usługobiorcy (Klienta) za pośrednictwem niniejszego  Sklepu internetowego.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zamieszczonego na stronie w/w Sklepu internetowego zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Towar – Produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Koszyk – miejsce gdzie Klient wskazuje istotne elementy dla dalszego zamówienia takie jak: ilość Towarów, adres dostawy, sposób dostawy, sposób płatności, dane do faktury oraz ewentualnie inne informacje, o ile ich podanie jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji zamówienia.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego określające: rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania Towaru oraz dane Klienta.

Promocja/rabat – indywidualna, kwotowa lub procentowa zniżka dla Klienta przyznawana do zakupu danego produktu bądź danej grupy produktów znajdujących się w Sklepie internetowym.

Formularz zamówienia – elektroniczna usługa, formularz na nośniku elektronicznym dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie i realizację Zamówienia, między innymi za pomocą dodawania Produktów do elektronicznego koszyka oraz określający  warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności.

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim zamówienie złożone przez Klienta Sklepu internetowego  zostanie skompletowane, zapakowane, opieczętowane przez Sprzedawcę i przekazane do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Newsletter – usługa marketingowa świadczona przez Usługodawcę (Sprzedawcę) za pośrednictwem poczty elektronicznej, za pomocą adresów e-mail, która umożliwia Usługobiorcom (Klientom) automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy treści reklamowych Produktów Sklepu internetowego w tym informacji o promocji, nowościach i kolejnych edycjach newslettera Sklepu internetowego.

Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa  – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

 • 2 Postanowienia ogólne

Sprzedawca niniejszym oświadcza, że zobowiązuje się do świadczenia usług będących przedmiotem działalności Sklepu internetowego na rzecz Klienta w sposób rzetelny i odpowiadający obowiązującym przepisom prawa,  zasadom  współżycia społecznego oraz w sposób uregulowany w tym Regulaminie.

Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Klientów jakie są  przewidziane między innymi Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami). Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym Usługi/Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności” Sklepu internetowego.

Składając zamówienia w Sklepie, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do realizacji zamówienia konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu. Informujemy, że zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu i akceptacja regulaminu pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, a dane te podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami).

Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione. Szczegółowy zakres ochrony uregulowany został zgodnie z wymaganiami w polityce Ochrony Danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym).

Każdej osobie czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

 1. a) nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których sprzedawca prowadzi zbiór danych klientów w/w sklepu;
 2. b) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez sprzedawcę;
 3. c) ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;
 4. d) uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
 5. e) uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
 6. f) poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
 7. g) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Klientowi zgodnie z punktem 6 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy.

Klient w procesie finalizacji zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.). Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dla realizacji składanego zamówienia.

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym drogą elektroniczną przez zapisanie się do NEWSLETTERA.

Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

Klient korzystający z Usług Sprzedawcy realizowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia i nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.

Sprzedawca Sklepu internetowego oświadcza, że Towary dostępne i sprzedawane w jego Sklepie internetowym są Towarami nowymi, używalnymi, bezpiecznymi i wolnymi od wad  fizycznych oraz prawnych. Towary w pełni odpowiadają właściwościom jakie są wyeksponowane i opisane na stronie Sklepu internetowego. Część Towarów dostępnych w Sklepie może być wykonywana na indywidualne zamówienie Klienta. Sprzedawca przewiduje możliwość sprzedaży Towarów używanych, odpowiednio informując o właściwościach tego Towaru Klienta.

W przypadku gdy Towar został objęty gwarancją producenta tzw.  dokumentu gwarancyjnego w którym producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za właściwości rzeczy, o których istnieniu zapewniał (np.: co do funkcjonalności, wytrzymałości, jakości rzeczy), gwarancja ta nie wyłącza oraz nie ogranicza w żaden sposób możliwości skorzystania przez Kupującego z przysługujących mu uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady Towaru zarówno fizyczne jak i prawne.

Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski oraz zamówienia składane przez Konsumentów w Europie, a po uprzednim ustaleniu warunków dostawy także w innych krajach.

Wszystkie znajdujące się w sprzedaży Sklepu internetowego Towary zostały wprowadzone na rynek polski w sposób legalny i odpowiadający przepisom prawa. Informacje dotyczące Towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.

Wszelkie ceny Produktów/Towarów/Usług podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w walucie polskiej (polskich złotych), są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, cła oraz inne składniki prawem nakładane.

UWAGA: Podane na stronie Sklepu internetowego ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, są one doliczane dopiero na etapie wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia zamawianego Towaru.

 • 3 Warunki świadczenia usług

 Niniejszy Sklep internetowy świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej, warunkiem przystąpienia do umowy jest przede wszystkim wypełnienie internetowego formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży. Przystąpienie do zawarcia umowy jest dobrowolne.

 Umowa o świadczenie usług zawierana jest drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia Klientowi Sklepu internetowego, umowa zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy. Proces wypełniania formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy.

      Usługa określona w pkt. 1 świadczona jest nieodpłatnie, może wymagać jednak dostępu do sieci internetowej.

      Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.

      Wymagania niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę Sklepu internetowego :

 1. a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
 2. b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, na przykład:

   Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

    Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub

      Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub

      Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub

      Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies;

 1. c) dostęp do poczty elektronicznej typu e-mail.

 Koszty Klienta związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

 

 • 4 Umowa sprzedaży

Dla dokonania zawarcia ważnej i wiążącej strony Umowy sprzedaży Klient dokonuje wyboru zgodnie z wyświetloną ofertą Sklepu internetowego określając ilość Towaru jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego Produktu oraz odpowiednio jego specyfikację. Łącznie z wyborem Towaru, Klient wypełnia internetowy formularz zamówienia, wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę takie jak na przykład ilości, miejsce dostawy oraz formy płatności, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie oraz zawarte w niniejszym Regulaminie.

      Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

      W przypadku udostępnienia przez Sprzedawcę możliwości zamówienia Towaru, którego właściwości polegają na tym, że jest on wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta, Klient przesyła wraz z internetowym formularzem zamówienia treści niezbędne do wykonania Towaru tj. tekst, grafikę, wymiary itp., zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi przy opisie Towaru bądź wybiera odpowiednią specyfikację Towaru z podanych przez Sprzedawcę wariantów dostępnych możliwości konfiguracji danego Towaru.

      Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

      Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, jego specyfikację w przypadku zamówienia Towarów o indywidualnych właściwościach określonych przez Klienta Sklepu internetowego, całkowitą cenę do zapłaty (określoną w polskich złotych) wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

      W przypadku posiadania przez Klienta większej ilości rabatów pochodzących z kilku źródeł/promocji podlegają one łączeniu/sumowaniu tylko w sytuacji gdy jest to wyraźnie określone w Regulaminie promocji. W przypadku braku zapisu co do sposobu łączenia różnych promocji/rabatów można wybrać tylko jeden rabat (jedną promocję) przy danym zakupie.

 • 5 Realizacja zamówienia

 Sprzedawca rzetelnie realizuje zamówienia Klienta według kolejności ich wpłynięcia – każde zamówienie jest dla nas priorytetowe i bardzo ważne!

      Wszystkie produkty uwidocznione na fotografiach poglądowych, są wytwarzane dopiero od momentu zamówienia, nie znajdują się fizycznie wcześniej na stanie sklepu. Średni okres realizacji zamówienia na każdy produkt wynosi około: od 2 do 8 tygodni. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu wpłaty zaliczki za zamówiony produkt, którego wartość wynosi ok 30% wartości finalnego zamówienia. Informacja co do wysokości zaliczki jest podawana przy finalizacji zamówienia o czym każdorazowo sklep informuje klienta. Na czas realizacji zamówienia składa się także czas przygotowania zamówienia (wyrób, kompletowanie, malowanie oraz pakowanie zamówienia, wydanie przesyłki kurierowi). Czas dostawy zamówienia zależny jest od wybranego sposobu doręczenia, może on się zmieniać w zależności od rodzaju wskazanego przez Klienta środka transportu.

     W okresach przedświątecznych firma zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówień. Klient po zakupie zawsze jest informowany o terminie realizacji jego zamówienia i może się z nim nie zgodzić.

      W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w pkt. 2 terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.

 • 6 Dostawa

 Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem  transportu firmowego,  firmy kurierskiej lub w inny sposób zaakceptowany przez strony niewiążący się z nadmiernymi i nieuzasadnionymi kosztami po stronie Sprzedawcy i Klienta.

      Zamówione Towary dostarczane są zgodnie z wyborem Klienta bądź to bezpośrednio na adres Klienta wskazany w internetowym formularzu składanego zamówienia i potwierdzonego przez Klienta, jako adres do wysyłki lub odbierane osobiście w punkcie odbioru osobistego pod adresem podanym w trakcie wykonywania zamówienia.

      Towar zawsze zapakowany jest w sposób odpowiadający jego właściwościom, tak aby nie ulegał podczas transportu uszkodzeniom, utracie bądź zniszczeniu.

      Koszt transportu wyliczany jest indywidualnie, zależy od ilości zamówionego towaru i od miejsca jego dostarczenia.

      Meble dostarczane są do Klienta w całości, zmontowane, nie trzeba ich składać. Wyjątkiem są stoły (skręcane nogi) i łóżka (skręcane boki).

      Transport nie obejmuje wniesienia mebli do mieszkania.

      Istnieje możliwość montażu mebli przy zamówieniu mebli kuchennych bądź też tych nietypowych, za dodatkową opłatą.

      Przy dostawie produktów do Klienta, za pośrednictwem firmy kurierskiej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie przesyłki. Klient jest informowany w momencie nadania przesyłki firmą kurierską. W wiadomości sms wysyłamy nazwę firmy kurierskiej, która podjęła się dostarczenia przesyłki i nr listu przewozowego. Towar jest zawsze odpowiednio zapakowany do wysyłki, w opisie widnieje wyraźna informacja: „Ostrożnie – meble sosnowe” lub „Ostrożnie – meble przeszklone”. Dodatkowo przesyłka zawsze jest UBEZPIECZONA  na kwotę przewyższającą wartość zamówienia. W przypadku  ubytku lub uszkodzenia towaru Klient musi spisać protokół szkody z kurierem i na jego podstawie zgłasza reklamację bezpośrednio firmie przewozowej.

      Klient na bieżąco jest informowany o kosztach dostawy, są one podawane w trakcie wypełniania przez Klienta internetowego formularza zamówienia. Wysokość kosztów wysyłki zależy od kraju, do którego wysyłane jest zamówienie, ilości zamawianych towarów ich wagi oraz sposobu nadania przesyłki.

  Po otrzymaniu przesyłki Klient bądź osoba trzecia przez niego uprawniona, powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania, czy nie nosi ono śladów uszkodzeń, ingerencji osoby nieuprawnionej i czy jego zawartość jest w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę. Jeśli produkty wyglądają na uszkodzone, prosi się aby Klient w miarę możliwości nie przyjmował przesyłki. Bez protokołu szkody reklamacja nie będzie rozpatrzona przez sprzedawcę.

 • 7 Metody płatności

Sprzedawca umożliwia płatność za zamówiony Towar w formie przedpłaty na rachunek bankowy o następującym  numerze:

       Rood-Drew

Grzegorz Polak

BZWBK S.A.

18 Oddział w Krakowie

Al. Słowackiego 64

30-004 Kraków

12 1090 1665 0000 0001 2175 5659

W tytule przelewu zawsze należy zamieścić Imię i Nazwisko kupującego.

Przedpłata może być w formie zaliczki ok 30% wartości zamówienia lub w formie wpłaty z góry za całe zamówienie łącznie  z kosztami dostawy.

Gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru (płatność za pobraniem) – Klient dokonuje zapłaty u kuriera odbierając zamówiony Towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

Na raty w systemie ratalnym eRaty Santander Consumer Bank.

Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru zgodnie z żądaniem Klienta bądź to paragonem lub fakturą VAT. Dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT jest dostarczany Klientowi wraz z zamawianym Towarem. Na wszystkie zamówione Towary w Sklepie internetowym Sprzedawca ma możliwość wystawienia faktury VAT.

 • 8 Rękojmia

 Dostarczenie Towaru w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.

      Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta jeżeli Towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową, posiada wady  fizyczne, prawne. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Kupującemu, przy czym w razie wymiany Towaru termin ten nie biegnie na nowo. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 1. a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 3. c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

      Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres Sprzedawcy”). Jeśli Klient ma trudności i nie wie jak skonstruować zgłoszenie o wadach Towaru, zgłoszenie może przesłać dla przykładu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, co stanowi tylko i wyłącznie ułatwienie dla procesu reklamacji, nie stanowi żadnego wymogu korzystania z w/w wzorca dla skuteczności reklamacji.

      Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej oceny wad fizycznych Towaru, na prośbę i po ustaleniach wstępnych ze Sprzedawcą, Towar należy dostarczyć na adres siedziby Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres Sprzedawcy”) gdy tylko właściwości Produktu na to pozwalają.

      Sprzedawca odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie Klienta jednak nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez Sprzedawcę i uznaniem go za uzasadnione.

      Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Towaru, dostawy, usunięcia wad lub wady i wymiany Towaru na nowy.

 • 9 Odstąpienie

   

 1. Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych począwszy od:
  1. momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną (inną niż przewoźnik) w odniesieniu do umów dotyczących mebli standardowych.

Meble standardowe to meble znajdujące się w katalogu sprzedawcy, wykonane z zachowaniem standardowych wymiarów, wybarwione na jasny bądź ciemny wosk, ze standardowymi okuciami.

 

 1. od dnia zawarcia umowy w odniesienia do umów dotyczącej zamówienia mebli niestandardowych, nieprefabrykowane, wyprodukowanymi według specyfikacji konsumenta lub służącymi zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Meble niestandardowe to meble wykonane wedle indywidualnego projektu klienta,     meble z katalogu sprzedawcy, w których wedle zamówienia Klienta zmieniono wymiary, bądź kolorystkę, meble wyposażone w okucia inne niż standardowe,  meble w innym stylu niż standardowy wzór katalogowy

 1. Gdy Klient odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 2. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy według wyboru Klienta. Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient może ale nie musi z niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie na adres Sprzedawcy.
 3. Do zachowania terminu określonego w pkt. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Towaru oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca po uzyskaniu zgody od Klienta nie zobowiązał się, że sam odbierze od niego Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy aż do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu/potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 8. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 9. W przypadku opisanym w 9 pkt 2 lit. a. Towar należy dostarczyć na Adres Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres Sprzedawcy”).
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić Towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne). Konsument nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.

 

 • 10 Postępowanie reklamacyjne

      Dla prawidłowego złożenia reklamacji Klient powinien podać swoje dane takie jak:  imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, w miarę możliwości numer zamówienia wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym ona polega) ewentualnie jakich cech Towar zamawiany nie posiada, a według zapewnień Sprzedawcy lub według sposobu przedstawienia go Klientowi miał posiadać.

      Jeżeli Klientem jest Konsument, może zażądać wymiany Towaru na taki, który jest wolny od wad zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę, usunięcia wady albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 1. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej , uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. pamięci USB lub płycie CD/DVD, odpowiadając na reklamację.)”

      W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnione przez Sprzedawcę. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy, w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej reklamacji

 • 11 Odpowiedzialność

      W przypadku zamówień realizowanych na indywidualne zamówienie Klienta, w przypadku gdy Klient sam dostarcza elementy, które mają być umieszczone na Towarze, Sprzedawca nie odpowiada za treści (zarówno słowne jak i graficzne) naniesione na Towar, a które były otrzymane od Klienta. W przypadku roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych lub innych przysługujących im praw, Sprzedawca będzie kierował je niezwłocznie do Klienta jako podmiotu odpowiedzialnego za naniesione na Towar treści, a Klient przyjmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni od odpowiedzialności Sprzedawcę.

      Zgodnie z przepisami prawa Twórcy, którego autorskie prawa osobiste zostały naruszone bądź zagrożone, przysługuje Mu przede wszystkim roszczenie o zaniechanie tego działania, o przywrócenie stanu poprzedniego. Jeśli działanie, które wywołało naruszenie, było zawinione Twórca może domagać się zasądzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

      Zamieszczając ewentualne treści oraz udostępniając je Klient dobrowolnie je rozpowszechniania. Sprzedawca nie jest dostawcą treści i w żaden sposób nie utożsamia się z nimi, jest jedynie podmiotem, który udostępnia zasoby teleinformatyczne. Klient oświadcza, że:

 1. a) jest uprawniony do korzystania i udostępniania zamieszczanych przez siebie treści autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych;
 2. b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku, informacji dotyczących innych osób niż Klient odbyło się w sposób zgodny z prawem, dobrowolny oraz za zgodą właścicieli treści, których one dotyczą;
 3. c) akceptuje wgląd do opublikowanych przez siebie informacji, danych, obrazów i innych treści przez pozostałych Klient oraz Sprzedawcę, zezwala Sprzedawcy nieodpłatnie na ich wykorzystanie;
 4. d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań, modyfikacji i interpretacji utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

      Klient nie jest uprawniony do:

 1. a) zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;
 2. b) zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z celem działalności sklepu.

     Zabronione jest zamieszczanie przez Klient treści które mogłyby w szczególności:

 1. a) z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
 2. b) zamieszczonych w złej wierze bądź takich które mogły by być za takie uznane;
 3. c) naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza określanych jako tajne lub ściśle tajne;
 4. d) umieszczania treści obraźliwych bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób, wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmy;
 5. e) naruszać słuszne interesy Sprzedawcy;
 6. f) rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
 7. g) naruszać w inny sposób dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

  W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ władzy Państwowej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klient, w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści.

      Klient powinien zwrócić szczególna wagę co do następujących postanowień niniejszego Regulaminu:

 1. a) 2 pkt. 3, 8, 10 i 11
 2. b) 3 pkt. 5 i 6
 3. c) 4 pkt. 1
 4. d) 7 pkt. 4
 5. e) 8 pkt. 2, 3
 6. f) 9 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 i 12 oraz 13
 7. g) 12 – cały

 Wyszczególnione postanowienia Regulaminu zawarte w pkt. 7 i określone jako te o szczególnej wadze, mają jedynie na celu pomóc Klientowi w dokładniejszym zrozumieniu niniejszych regulacji. W żaden sposób nie umniejsza to pozostałym uregulowaniom zawartym w niniejszym Regulaminie a nieujętym w pkt. 7 w litera od a do g.

 • 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:

zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.

W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj Sprzedawca i Klient wyrażą na to zgodę.

 • 13 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

      Regulację i postanowienia w niniejszym paragrafie 13 dotyczą tylko i wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

      Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie może rodzić z tego tytułu po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.

      W wypadku klientów będących usługobiorcami i nie będących jednocześnie konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym nawet bez wskazywania przyczyn, pod warunkiem że wysłał klientowi  stosowne oświadczenie.

      Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności do kilku bądź do jednego, za poszczególne bądź wszystkie towary. Sprzedawca może wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

      Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na kupującego z chwilą wydania przez sprzedawcę zamawianego produktu przewoźnikowi. Z chwilą wydania przewoźnikowi zamawianego produktu przechodzą na klienta niebędącego konsumentem także wszystkie korzyści i ciężary z towarem związane. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie od momentu przyjęcia go przez przewoźnika aż do wydania go klientowi.

      Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu w czasie jego transportowania, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych i potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

      Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

      Odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości zapłaconej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

      Wszelkie spory między sklepem internetowym a klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.

 • 14 Ogólne warunki gwarancji oraz zasady użytkowania mebli

 Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, meble użytkowane wbrew ich przeznaczeniu nie podlegają gwarancji.

        Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych, wietrzonych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Temperatura powietrza w pomieszczeniach powinna mieścić się w granicach od +15 do 30°C. Nie należy stawiać mebli przy bezpośrednich źródłach ciepła.

        Wymagane jest równe ustawienie (wypoziomowanie mebli).

        Należy unikać kontaktu powierzchni z wysokimi temperaturami, wodą i rozpuszczalnikami. czynniki te mogą wpłynąć na uszkodzenie powłoki woskowanej objawiające się w postaci odbarwień i zmatowień.

        Meble należy czyścić tylko środkami przeznaczonymi do pielęgnacji mebli woskowanych. podczas czyszczenia i konserwacji należy unikać mocnego tarcia oraz wykorzystania szorstkich i twardych materiałów mogących rysować powierzchnie.

        Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powłok spowodowanych użyciem środków chemicznych, nieprzystosowanych do naturalnego drewna.

        Dopuszcza się stosowanie środków czyszczących dostępnych w handlu pod warunkiem ich wcześniejszego sprawdzenia na powłokach woskowanych w miejscach niewidocznych.

        Gwarant zapewnia kupującemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli, pod warunkiem właściwej lokalizacji i użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. W razie wystąpienia w meblu wady Gwarant zobowiązuje się do stosownego świadczenia gwarancyjnego, według zasad określonych niniejszą kartą gwarancyjną.

        Sprzedawca jest zobowiązany do wydania Kupującemu pełnowartościowego mebla w opakowaniu fabrycznym.

    Termin gwarancji wynosi 12 miesiące od daty wydania mebli kupującemu potwierdzonej pieczęcią punktu sprzedaży detalicznej i czytelnym podpisem sprzedawcy lub dowodem zapłaty za towar.

    Podstawą rozpatrzenia przez gwaranta zgłoszonej reklamacji jest posiadanie przez użytkownika dowodu zakupu. Sprzedawca jest zobowiązany wydać przy zakupie dowód dostawy albo dowód zapłaty za towar.

    Gwarancją producenta nie są objęte:

 1. a) w meblach sprzedawanych z ekspozycji wady, uszkodzenia i braki ilościowe elementów oraz akcesoriów stwierdzone przy zakupie o których klient został poinformowany przed zakupem.
 2. b) uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych i innych okoliczności niezależnych od producenta.
 3. c) uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź niezgodnego z zasadami użytkowania, przechowywania i konserwacji mebli.
 4. d) uszkodzenia wynikłe z naprawy lub przeróbki mebli wykonanej na zlecenie Kupującego, jeśli o ryzyku takich uszkodzeń klient został poinformowany i te ryzyko na własną odpowiedzialność zaakceptował.

  Gwarancja nie obejmuje wad „naturalnych” powstających w wyniku naturalnej pracy drewna między innymi: zmiana koloru powodowana utlenieniem i nasłonecznieniem sosny, w przypadku mebli białych istnieje możliwość odbarwień powodowanych naturalną struktura drewna sosnowego, wad związanych ze złym przechowywaniem tj. zła temperatura, wilgotność bądź konserwacja, więcej w ogólnych warunkach gwarancji.

  Sęki są charakterystyczną cechą tego tworzywa naturalnego i nie są powodem do reklamacji. Naturalne „skazy” oraz sęki występujące w strukturze drewna celowo zachowane w procesie tworzenia mebli podkreślają ich autentyczność i naturalne piękno.

  Reklamacje znajdujące się powyżej 100 km od zakładu producenta są realizowane po obustronnym ustaleniu czasu, terminu i sposobu transportu, bądź w terminie najbliższego transportu w daną okolicę o czym klient zostanie poinformowany.

 

 • 15 Postanowienia końcowe
 1. Sklep internetowy honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.
 2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom korzystniejsze uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla Sklepu internetowego.
 3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 4. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach).
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
 7. a) zmiany przepisów prawa;
 8. b) zmiany sposobów płatności i dostaw;
 9. c) zmiana kursu walut,
 10. d) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,
 11. e) zmiany danych Sprzedawcy, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.
 12. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca o zamierzonej zmianie informuje na stronie sklepu co najmniej na 30 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 13. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 14. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 15. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 16. Klienci w/w sklepu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, komercyjne wykorzystanie podlega jednak ochronie Kancelarii Prawnej LEGATO.
 17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2017r

Nota o prawach autorskich do Regulaminu Sprzedaży

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży jest Kancelaria Prawna LEGATO, która udzieliła niniejszemu sklepowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu Sprzedaży do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie oraz rozciąga ochronę prawną na w/w dokument na czas trwania umowy. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży bez zgody Kancelarii Prawnej LEGATO jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Sprzedawcy internetowi mogą dowiedzieć się więcej o możliwości korzystania z wzorca Regulaminu Sprzedaży na stronie http://www.kancelaria-legato.pl

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem azuko.pl (dalej Serwis Internetowy) jest Rood-Drew Grzegorz Polak z siedzibą w Białka 650 34-220 Maków Podhalański nr tel. +48 784 415 259  adres e-mail: biuro@azuko.pl, NIP: 5521626851 zwany dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., a także zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) czyli tzw. „RODO”.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

 

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 

 1. Administrator w ramach Serwisu Internetowego pozyskuje dane osobowe przy rejestracji użytkownika w Serwisie Internetowym, przy składaniu zamówienia (formularz zamówienia), przy skorzystaniu z formularza kontaktowego, a także przy zapisie na newsletter.
 2. Dane pozyskiwane przy rejestracji użytkownika w serwisie internetowym są pozyskiwane w celu prowadzenia konta użytkownika, które ułatwia dokonywanie zakupów w serwisie internetowym i w celu realizacji umów sprzedaży produktów oferowanych w ramach serwisu internetowego, w tym w celu rozliczenia i dostawy towaru, przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego, a także w celu prezentacji w ramach serwisu internetowego oferty dopasowanej do potrzeb jego użytkownika.
 3. Serwis internetowy umożliwia również dokonywanie zakupów bez rejestracji konta użytkownika. W sytuacji złożenia zamówienia bez rejestracji w serwisie Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umów sprzedaży produktów oferowanych w ramach serwisu internetowego, w tym w celu rozliczenia i dostawy towaru, a także przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego.
 4. Administrator przetwarza również dane osobowe użytkowników na potrzeby wysyłki newslettera, a także oferty marketingowej Administratora, w tym oferty dopasowanej do potrzeb użytkownika profilowanej w oparciu o dotychczasową historię zakupów dokonywanych przez użytkownika.
 5. W wyżej wymienionych celach, Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
  1. Imię i nazwisko
  2. Firma
  3. Adres siedziby/zamieszkania
  4. NIP/PESEL
  5. Adres e-mail
  6. Nr telefonu
  7. Nr rachunku bankowego (do realizacji ewentualnych zwrotów)
  8. Historia dotychczasowych zakupów
 6. Administrator przetwarza również dane osobowe w postaci adresu e-mail, nr telefonu oraz innych danych podanych w ramach formularza kontaktowego, celem udzielenia odpowiedzi na zapytania zawarte w formularzu kontaktowym i ewentualnego przedstawienia oferty Administratora.
 7. Administrator ma prawo powierzania danych osobowych podmiotom za pomocą których Administrator realizuje cele przetwarzania danych osobowych określone w niniejszej polityce, a w szczególności pracownikom, zleceniobiorcom, a także innym podmiotom, z którym współpracuje Administrator, w tym w szczególności hostingodawcy serwisu internetowego, agencji marketingowej, podmiotowi realizującemu płatności elektroniczne. Administrator zapewnia zachowanie ochrony danych osobowych powierzonym tym podmiotom na zasadach określonych w niniejszej polityce oraz w przepisach obowiązującego prawa.

 

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 

 1. Administrator przetwarzana dane osobowe pozyskane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego (rejestracja w serwisie, formularz zamówienia, formularz kontaktowy, zapis na newsletter), na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, wyrażonej w sposób swobodny i dobrowolny. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne.
 2. Odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rejestracji w serwisie internetowym uniemożliwia zarejestrowanie się w serwisie internetowym. Odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji zamówienia uniemożliwia złożenie zamówienia.
 3. Udzielenie zgody na przesyłkę newslettera, informacji marketingowej bądź profilowania, w szczególności celem przedstawienia oferty dopasowanej do potrzeb użytkownika nie jest konieczne do rejestracji w serwisie internetowym bądź złożenia zamówienia. W przypadku braku zgody czynności te nie będą wykonywane.
 4. Administrator ma prawo również przetwarzać dane osobowe, niezależnie od udzielonej zgody, w sytuacji gdy:
  1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  5. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 5. W ramach uzasadnionych interesów Administratora będzie on przetwarzał dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora względem Użytkowników, w szczególności z tytułu zrealizowanych umów na ich rzecz.
 6. Administrator przechowuje dane osobowe na czas realizacji usług dostępu do kont użytkowników w serwisie internetowym, a także przez czas niezbędny dla realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem serwisu internetowego. Dane będą przechowywane, aż do przedawnienia roszczeń stąd wynikających.
 7. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie newslettera, wiadomości marketingowych oraz profilowania użytkownika przez Administratora, dane osobowe będą przechowywane do cofnięcia udzielonej zgody.
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę udzieloną na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić w formie pisemnej na adres Administratora, bądź też w formie elektronicznej na adres e-mail biuro@azuko.pl
 9. W przypadku wycofania zgody może zaistnieć sytuacja, iż Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w dalszym ciągu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W takiej sytuacji Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jedynie w celach i w zakresie w jakim dopuszczają to przepisy prawa pomimo braku zgody osoby, której dane dotyczą.

 

 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

 1. DOSTĘP DO DANYCH
 2. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do tych danych oraz do następujących informacji:
  1. cele przetwarzania danych osobowych;
  2. kategorie przetwarzanych danych osobowych;
  3. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, a także zastosowanych zabezpieczeniach związanych z przekazywaniem danych odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  4. w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  5. informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  6. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
  8. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
 3. Administrator na żądanie, dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacja zostanie udzielona drogą elektroniczną, jeżeli będzie to możliwe.

 

 1. SPROSTOWANIE
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

 1. USUNIĘCIE DANYCH
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
  4. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych na cele marketingu bezpośredniego;
  5. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  6. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
  7. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 

 1. OGRANICZENIE PRZETWARZANIA DANYCH
 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 2. Przez ograniczenie przetwarzania danych osobowych należy rozumieć przechowywanie danych osobowych w celu ograniczenia ich dalszego przetwarzania.
 3. Jeżeli na mocy wyżej wymienionego żądania przetwarzanie danych zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia.

 

 1. PRZENIESIENIE DANYCH
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy w oraz jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 3. Wykonując prawo do przenoszenia danych określone wyżej, osoba której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

 1. SPRZECIW
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na przepisie art. 6 ust. 1 lit. e, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
 3. Po wniesieniu sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

 

 1. REALIZACJA PRAW
 2. Realizacja praw określonych wyżej następuję na żądanie zgłoszone Administratorowi w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail biuro@azuko.pl Na ten sam adres e-mail można kierować wszelkie zapytania odnośnie praw, które przysługują osobie, której dane dotyczą. Administrator dokłada wszelkich starań aby w sposób jasny i przystępny wyjaśnić przysługujące prawa i umożliwić osobie, której dane dotyczą skorzystanie z nich.

 

 1. SKARGA
 2. Osobie, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie. Skargę można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. PLIKI „COOKIES”
 2. Administrator przetwarza również dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego (dane eksploatacyjne) w tym:
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik (np. adres IP, rodzaj i język przeglądarki internetowej, system operacyjny);
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego;
  3. Informacje o danych zapisywanych do urządzeniach końcowych użytkowników (pliki cookies).
 3. „Cookies” stosowane w Serwisie Internetowym pochodzą od Administratora, jak również od innych podmiotów – w szczególności podmiotu realizującego proces rezerwacji oraz płatności elektronicznej oraz podmiotu świadczącego usługi analityczne wykorzystania strony internetowej (Analytics).
 4. Brak zmiany po stronie użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 5. Instalacja plików „cookies” może być konieczna do prawidłowego świadczenia niektórych usług w Serwisie, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 6. W ramach Serwisu Internetowego stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: sesyjne, stałe oraz analityczne:
  1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu).
  2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  3. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu Internetowego, w szczególności aby lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie serwisu.
 7. Dane eksploatacyjne gromadzone przez Administratora, określone wyżej nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą Administratorowi do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.
 8. Pliki Cookies zapisane w urządzeniu użytkownika mogą być wykorzystywane przez inne podmioty niż Administrator do profilowania użytkownika, w szczególności celem wyświetlania mu spersonalizowanych reklam bądź innych treści na innych stronach internetowych.
 9. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Jeżeli Użytkownik nie chce zapisywania plików w swoim urządzeniu, powinien wyłączyć taką możliwość w oknie przeglądarki.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Administrator nie podejmuje decyzji wyłącznie w sposób zautomatyzowany.
 3. Administrator nie ustanawia Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą, szczegółowo opisane w niniejszej Polityce Prywatności, wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a zapisów niniejszej Polityki Prywatności w żaden sposób nie ograniczają tych praw.
 5. Zakres w jakim możliwe będzie skorzystanie z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, może być na mocy przepisów prawa ograniczony, w szczególności ze względu na prawa i wolności innych osób lub ze względu na interes publiczny.
 6. Administrator w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych będzie podejmował regularne działania mające na celu przegląd niniejszej polityki prywatności i dokonywania jej zmian, w sytuacji zmiany zakresu przetwarzanych danych osobowych, technologii przetwarzania tychże danych osobowych, a także w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów prawa bądź też wytycznych w zakresie ich stosowania.